2021 Autumn season trend

 

2021 Autumn season trend

[ hair stylist ]

Yui Shina  /  Mitsutaka Nikaido

Daisuke Miyamoto / Yohei Horie

Keito Murakami / Riko Sasaki

Jun Mitsui / Naho Kihara


[ costume ]

All staff [ melt / emis / cofy ]


[ makeup ]

Shiori Takatsuka / Ayano Nakazawa

Ruri Okabe / Kazune Yamawaki

Yui Hashimoto / Yuuka Ohira

Suzuna Hukazawa