2023 Spring season trend

2022 Winter season trend

[ hair stylist ]

Kenji Takita / Suzuna Hukazawa

Daisuke Miyamoto / Hitomi Hotate

Keito Murakami / Hitomi Hotate

Sakika Matsumoto / Ayano Nakazawa

Ruri Okabe / Kazune Yamawaki

Yoshino Yasuzima / Momoka Hori

Yohei Horie / Masaki Dobashi


[ costume ]

Sakika Matsumoto / Ruri Okabe

Kazune Yamawaki / Naho Kihara

Yoshino Yasuzima / Momoka Hori

melt・emis・lamie・lamie shimokitazawa all staff


[ makeup ]

Yoshino Yasuzima / Momoka Hori

Yuuka Ohira / Sawa Kawanishi

Ruri Okabe / Kazune Yamawaki

Kokoro Mouri / Yui Shiina

Shiori Takatsuka / Yui Niwano