2022 Winter season trend

2022 Winter season trend

[ hair stylist ]

Kenji Takita / Suzuna Hukazawa

Daisuke Miyamoto / Masaki Dobashi

Yui Hashimoto / Hitomi Hotate

Sakika Matsumoto / Ayano Nakazawa


[ costume ]

Kakeru Hayasaka

emis・cofy・lamie all staff


[ makeup ]

Yuuka Ohira / Sawa Kawanishi

Shiori Takatsuka / Ayana Kubota

Yui Niwano / Yui Shiina

Yoshino Yasuzima / Momoka Hori