2021 Winter season trend

 

2021 Winter season trend

[ hair stylist ]

 Sakika Matsumoto / Kazune Yamawaki

Daisuke Miyamoto / Yohei Horie

Keito Murakami / Riko Sasaki

Jun Mitsui / Ai Hasegawa

Katsuya Ando


[ costume ]

All staff [ melt / emis / cofy ]


[ makeup ]

Shiori Takatsuka / Ayano Nakazawa

Ruri Okabe / Yui Shina 

Yui Hashimoto / Yuuka Ohira

Suzuna Hukazawa / Naho Kihara

Ayana Kubota