2022 Summer season trend

2022 Summer season trend

[ hair stylist ]

Daisuke Miyamoto  /  Hitomi Hotate

Yui Shiina / Kenji Takita

Yui Hashimoto / Masaki Dobashi

Keito Murakami / Kazune Yamawaki

Jun Mitsui / Sakika Matsumoto

Ruri Okabe


[ costume ]

Ayana Kubota / Kakeru Hayasaka

Kyohei Ujiie / Suzuna Hukazawa 

Yui Niwano

emis・cofy all staff


[ makeup ]

Shiori Takatsuka / Ayana Kubota

Suzuna Hukazawa / Yui Niwano

Naho Kihara / Yuuka Ohira

Ayano Nakazawa