2022 Autumn season trend

2022 Autumn season trend

[ hair stylist ]

Kenji Takita / Kyohei Ujiie

Daisuke Miyamoto / Masaki Dobashi

Riko Sasaki / Yohei Horie

Sakika Matsumoto


[ costume ]

Kenji Takita / Suzuna Hukazawa

Shiori Takatsuka / Ayana Kubota

Yui Hashimoto / Yuuka Ohira

emis・cofy all staff


[ makeup ]

Suzuna Hukazawa / Ayana Kubota

Shiori Takatsuka / Ruri Okabe

Yui Hashimoto / Yuuka Ohira

Ayano Nakazawa / Momoka Hori